Communicatie

Charlene Willems deelt de passie voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Ze heeft tijdens haar stage en na haar opleiding ervaring opgedaan binnen logopedische praktijken en zorginstellingen. Zij ziet binnen de praktijk de kinderen die ondersteuning nodig hebben op gebied van (ondersteundende) communicatie en mondmotorische hulpvragen. Charlene staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en is lid van de NVLF.


Al voordat een kind spreekt, communiceert het met zijn omgeving. Dit begint als baby al door elkaar te voelen en oogcontact te maken. Als een kind huilt, wordt het getroost en als een kind lacht, lacht de ouder terug. Om te communiceren zal een kind steeds meer geluiden gaan maken, gebruik maken van mimiek en lichaamshouding. Ook gaat het langzamerhand woorden begrijpen. Rond de zeven à acht maanden brabbelt het kind verschillende klanken achter elkaar. De brabbelgeluiden gaan steeds meer op woorden lijken en rond de leeftijd van één jaar komen de eerste woordjes. Het kind zal steeds meer woorden gaan zeggen en daarna woorden gaan combineren tot korte zinnen. Rond de leeftijd van tweeëneenhalf jaar kunnen kinderen zinnetjes van twee tot drie woorden maken.

Communicatie tussen ouder en kind is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Bij een normale ontwikkeling is leren communiceren een proces dat natuurlijk verloopt. Het kan echter zo zijn dat uw kind zonder duidelijke oorzaak niet goed spreekt en onvoldoende wordt begrepen door de omgeving. Ook kan er sprake zijn van taal- spraakproblemen bij een ontwikkelingsachterstand door vroeg geboorte, syndroom of gehoorproblemen. Bij problemen in de communicatieve ontwikkeling onderzoekt, en begeleidt Jenne het kind en betrekt ouders hier nauw bij. Jonge kinderen krijgen doormiddel van behandeling in spelvorm mogelijkheden aangeboden waardoor ze zelf met eigen initiatieven aan de communicatie kunnen deelnemen.

Gehoorproblemen

Bij gehoorproblemen van je kind denk je misschien niet zo snel aan de logopedist. Logopedie is een combinatie van spreken en luisteren. Merk je dat je kind problemen heeft met gehoor of luisteren? Dan kan de logopedist je op de volgende manier helpen.
Allereerst wordt de hulpvraag van ouder en/of kind in kaart gebracht. Bij problemen met het gehoor start Jenne met onderzoek naar de vaardigheden van het kind. Als het kind al bekend is bij een audiologisch centrum wordt er (na toestemming van ouders) ook afgestemd met de audioloog of logopediste van Adelante of het MUMC+. Je krijgt advies over de invloed op de taal en spraak van het kind. Jenne kan ook gerichte oefeningen voorstellen. Als een kind slechthorend is, onderzoekt ze in hoeverre er taal- en spraakachterstand is en adviseert daarover. De eventuele behandeling bij Jenne is erop gericht de taalachterstand te verminderen, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren van NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren). Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het begeleiden en adviseren van het gezin in het communiceren met een slechthorend kind.
Jenne is bekend met de behandeling van kinderen met gehoorapparatuur, Cochleair implantaat, Baha softband.

Gebaren met je kind

Gedurende de behandelingen van jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand wordt er gebruik gemaakt van ondersteunde gebaren (NmG). Gesproken taal met enkele woorden wordt ondersteund met gebaren. De motoriek van de handjes van uw kind is veel eerder goed ontwikkeld dan de spieren die de mond sturen.
Onderzoek heeft aangetoond dat door het communiceren met gebaren een kind zich kan uiten, er minder frustratie ontstaat en het kind er sneller door leert spreken. Naast de kennis over het gebaren met je kind binnen de praktijk werken we nauw samen met Cindy Rongen van Handbabbelen.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.handbabbelen.nl

www.kindertaal.logopedie

www.babygebaren.nl

https://www.kindentaal.nl/snel