Werkwijze

Aanmelden

Om uw zoon of dochter aan te melden na verwijzing van een arts of specialist mag u gebruik maken van het aanmeldformulier of telefonisch contact opnemen met de praktijk op het nummer 0628508214. Tijdens behandelingen kan ik de telefoon niet aannemen. Spreek dan een boodschap in en ik bel binnen 24 uur terug.

Verwijzing en vergoeding

(Preverbale) logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld. Hiervoor is een verwijzing van een (kinder)arts wel noodzakelijk. Als behandeling aan huis wenselijk is dient er op de verwijzing expliciet aan huis vermeld te worden.

We declareren als praktijk maandelijks rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Bij de eerste afspraak zal hierover uitleg worden gegeven en zal een behandelovereenkomst met afspraken hierover worden getekend.

Betalingsvoorwaarden

Tarieven

Afmelding

Gereserveerde tijd voor behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, kan in rekening gebracht worden bij de patiënt. De kosten kunnen niet in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar. Als de praktijk telefonisch niet bereikbaar is kunt u een bericht achterlaten op de voicemail, een sms/whatsapp bericht sturen of een email sturen.

Behandeltraject

 1. Aanmelding via aanmeldformulier of telefonisch
  • Nadat u zich heeft aangemeld wordt er samen in overleg een afspraak gepland.
 2. De eerste afspraak
  • Bij de eerste afspraak neemt u de verwijsbrief mee en het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter. Er zal een intakegesprek plaatsvinden. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd, zodat de logopedist kan bepalen welk onderzoek verricht dient te worden.
 3. Het onderzoek
  • Na het intakegesprek volgt het onderzoek, zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of behandeling gestart wordt en zo ja, in welke frequentie en vorm.
  • Als er besloten worden behandeling te starten stelt de logopedist daarna een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken. Doelen worden samen afgestemd. Hierna zal de behandeling starten.
 4. Behandeling
  • Behandelingen gaan altijd op afspraak. We streven ernaar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Hierdoor wordt gegarandeerd dat er voldoende oefentijd tussen de behandelingen in zit.
  • Wanneer kinderen worden behandeld, dan is het gebruikelijk dat de ouders bij de behandelingen aanwezig zijn. Hoe meer betrokken de ouders zijn, hoe groter het effect van de behandelingen is op het verhelpen van de klachten van het kind.
 5. Afronding van de behandeling
  • Na enige tijd vindt een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd.
  • De behandeling wordt afgerond indien:
   • De klachten verholpen zijn
   • De verwachting is dat logopedie geen verder effect meer heeft
   • De patiënt verscheidene keren niet komt opdagen zonder iets van zich te laten horen
 6. Klanttevredenheidsonderzoek
  • Om de hoogste kwaliteit vast te houden is Prelogopedie Ploumen constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Uw input is daarvoor erg belangrijk. Daarom wordt aan het einde van de behandeling gevraagd om een enquête in te vullen die u wordt toegestuurd door mediquest, een onafhankelijk bureau. In deze vragenlijst kunt u aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren. Deelname aan deze vragenlijst wordt erg op prijs gesteld.