Prelogopedie


Wat is preverbale logopedie?

Prelogopedie Ploumen is een gespecialiseerde praktijk die zich richt op baby’s en jonge kinderen met eet- drink- en slikproblematiek. De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge) kinderen wordt ook wel preverbale logopedie of prelogopedie genoemd. Hierbij kunnen er problemen zijn in de de mondmotoriek of -techniek, gevoeligheden in het mondgebied of hulp gewenst zijn bij de afbouw van sondevoeding.

Wanneer preverbale logopedie?

In de loop van het eerste levensjaar leert uw kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem bijvoorbeeld schisis, neurologische oorzaak of verlaagde spierspanning. Ook kan het zijn dat hij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Zo komt het voor dat een kind veel spuugt, niet wil drinken, zich vaak verslikt, vaak moet kokhalzen tijdens de voeding, moeite heeft met nieuwe smaken of er sprake is van overmatig speekselverlies.

In de praktijk onderzoekt en behandelt Jenne baby’s en jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij:

  • het drinken uit de borst of de fles
  • voedingsproblemen bij koemelkallergie of reflux
  • problemen heeft met de overgang van borst-naar flesvoeding/ flesweigering
  • de introductie van gladgemalen vaste lepelvoeding
  • de overgang van gladgemalen naar grofgemalen lepelvoeding en stukjes
  • het drinken uit de beker
  • het eten van gevarieerde voeding (selectieve eter)
  • het afbouwen van sondevoeding
  • overmatig speekselverlies

Als uw kind eet en/of drinkproblemen heeft, maakt u zich als ouder zorgen. Zeker als het kind onvoldoende voeding eet/ drinkt en niet goed groeit kan dat veel spanning met zich meebrengen. De voedingsmomenten worden dan vaak gespannen momenten. Als ouder voel je onmacht, frustratie en/ of verdriet. Na verwijzing van een arts wordt er door een preverbaal logopedist een onderzoek uitgevoerd en kunnen er eventueel aanpassingen in houding, fles, speen, lepel, beker of smaak/ structuur gedaan worden.
Het uiteindelijke doel is dat uw kind veilig en voldoende eet en drinkt en het (weer) een fijn moment samen is!

Kinderen met sondevoeding

Het geven van voeding via een sonde kan een (tijdelijke) oplossing zijn, wanneer een kind zelf niet (genoeg) kan eten en drinken. Als uw kind oraal-motorisch voldoende vaardigheden heeft en u als ouders er positief tegenover staat, wordt geprobeerd de sondevoeding af te bouwen. Sondevoeding afbouwen gebeurt na overleg en in samenwerking met de behandelend arts en diëtiste.

Pre- en dysmaturen

Kinderen die te vroeg geboren zijn of kinderen met een te laag geboortegewicht, hebben vaak moeite met de coördinatie van zuigen, slikken en ademhalen. Deze kinderen krijgen vaak sondevoeding. Tijdens en na een periode van sondevoeding, begeleidt Jenne ouders en het kind in afbouw sonde en opbouwen van flesvoeding, lepelvoeding, vaste voeding, drinken uit de beker en tevens het opbouwen van smaken.
Jenne werkt nauw samen met Diana Bertrand, ToPkinderfysiotherapeut bij praktijk Op- en- ToPstart. Het ToPprogramma steunt ouders gedurende een jaar na thuiskomst om met plezier en zelfvertrouwen de ontwikkeling van hun vroeggeboren kind te begeleiden.

Logopedie bij Downsyndroom

Bij kinderen met het Downsyndroom wordt vroeg gestart met prelogopedie. Gedurende het eerste levensjaar ligt de nadruk op het drinken, het eten, slikken en de mondmotoriek. Na het eerste jaar wordt er tevens aandacht besteed aan de preverbale communicatie, vaak met behulp van ondersteunende gebaren (NmG). Ook wordt er gebruik gemaakt van de methode Leespraat bij de kinderen met syndroom van Down.

Voor meer informatie kijk op:

www.prelogopedie.nl www.tevroeggeboren.nl
www.downsyndroom.nl
www.nee-eten.nl
www.nvpl.nl